Hala

  • Projekt sala gimnastyczna Wronki

    Projekt sala gimnastyczna Wronki

    Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej Powierzchnia zabudowy: 620,20 m²Powierzchnia użytkowa budynku: 553,89 m²Ilość kondygnacji: 1 nadziemna Projektant: mgr inż. arch. Szymon Kałużyński 1. Through Études, we aspire to redefine architectural boundaries and usher in a new era of design excellence that leaves an indelible mark on the built environment. Our comprehensive…

  • Projekt hala S1

    Projekt hala S1

    Otwarte przestrzenie Zobacz przypadek użycia ↗