Budynek sali gimnastycznej

Lokalizacja: Wronki
Projekt: 2022 r.

Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej

Powierzchnia zabudowy: 620,20 m²
Powierzchnia użytkowa budynku: 553,89 m²
Ilość kondygnacji: 1 nadziemna

Projektant: mgr inż. arch. Szymon Kałużyński